ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะเก้าอี้ มัธยม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะเก้าอี้ ประถม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการรจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เครื่องเล่นสนาม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบันไดเรือนพระศรีพนมมาศ (ไม้สัก) พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหน้องน้ำเด็กนักเรียน  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำหนองนาเกลือ  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-แอร์  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-โต๊ะอาหาร  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้องน้อย  [06-06-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ 200,000 บาท  [05-06-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด