ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED FULL COLOR ภายนอกอาคาร ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบชุด จำนวน 1 ชุด  [10-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOR ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร x 3.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ จำนวน 1 ป้าย  [10-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [05-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 คัน  [05-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่นอยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [14-12-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่นอยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [14-12-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะเก้าอี้ มัธยม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะเก้าอี้ ประถม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการรจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เครื่องเล่นสนาม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบันไดเรือนพระศรีพนมมาศ (ไม้สัก) พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด