ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้องน้อย  [06-06-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ 200,000 บาท  [05-06-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนำ้ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5  [20-04-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนำ้ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5  [20-04-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอนุสารีย์พระศรีพนมมาศ  [03-03-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนม่อนธาตุ ซอย 4  [17-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [07-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [03-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [03-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [03-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด