คู่มือและแนวทางปฏิบัติระบบจำแนกตำแหน่ง  [01-06-2016]  คลิ๊ก..
คู่มือการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559  [03-05-2016]  คลิ๊ก..
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   [08-02-2016]  คลิ๊ก..
ชุดคำพูด ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  [26-02-2016]  คลิ๊ก..
โครงการประกวดถ่ายภาพ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล และวิถีเมืองลับแล  [01-12-2015]  คลิ๊ก..
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานครูเทศบาล รายละเอียดด้านใน  [11-09-2015]  คลิ๊ก..
ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตซอลศรีพนมมาศคัพ ประจำปี 2558 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี  [01-09-2015]  คลิ๊ก..
กำหนดการจัดงาน สบาย สบาย สงกรานต์เมืองลับแล ประจำปี 2556  [30-09-2014]  คลิ๊ก..
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ประจำปีการศึกษา 2556  [25-09-2014]  คลิ๊ก..
การรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2556  [25-09-2014]  คลิ๊ก..