ประชุมประจำเดือน “มีนาคม 2562” วันที่ 1 มีนาคม 2562  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559  
     
   
  ต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น(29 เม.ย.2559)  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ 25 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ วัน18-24 เมษายน 2559  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่28มีนาคม- 3 เมษายน 2559  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่21-27 มีนาคม 2559  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่14-20 มีนาคม 2559  
     
   
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ วันที่ 7-13 มีนาคม 2559  
     
   
  เวทีประชาคม ประจำปี 2559 ชุมชนตลาดลับแลวันที่ 10 มี.ค. 59