ต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น(29 เม.ย.2559) ...