เหตุด่วน เหตุร้าย [แจ้ง 191 หรือ 055-431023]
เพลิงไหม้ [แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย 055-431022]
E-Mail งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลศรีพนมมาศ [info.enu@gmail.com] - เรื่องทั่วไป แจ้งเหตุร้องเรียน สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองลับแล และรถท่องเที่ยวเมืองลับแล
E-Mail กองการศึกษา เทศบาลศรีพนมมาศ [education.enu@gmail.com] - เอกสารราชการเกี่ยวกับ โรงเรียนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษาฯ